Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.7.12
Skip Navigation Links
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 10.2.0 (opublikowano: 27.02.2024)
mMedica
eRejestracja
 • Poprawa zakładania konta nowego pacjenta.
eRejestracja P1
 • Dodanie synchronizacja rezerwacji z systemem eRejestracji P1 przez mmService.
 • Poprawa wysyłki daty zakończenia wizyty do systemu Centralnej eRejestracji P1.
 • Wysyłanie wizyty jako historycznej w przypadku wystąpienia błędu rezerwacji w systemie centralnym.
eSkierowanie
 • Dodanie możliwości filtrowania po kluczu p1 w rejestrze wystawionych eSkierowań.
 • Dodanie uzasadnienia przyznania dla e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w przypadku uprawnień dodatkowych 47ZN, 47DN, 47ZND.
 • Poprawa pobierania komentarzy podczas sprawdzania statusu eSkierowania do sanatorium.
 • Poprawa zapisu do archiwum pobranego skierowania z P1.
Ewidencja
 • Ograniczenie możliwości ewidencji danych dla asystenta medycznego tylko dla konkretnego lekarza.
 • Poprawa dodawania karty profilaktyki ChUK.
 • Poprawa na wydruku informacji o placówce wystawiającej wniosek PR4.
 • Uzupełnienie listy krajów EKUZ w danych pacjenta.
 • Zmiana importu pliku kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej w związku z nową wersją dokumentu.
Gabinet (+EDM)
 • Aktualizacja druku wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
 • Poprawa prezentacji nazwiska lekarza zgłaszającego na wydruku zgłoszenia ZLK-1.
 • Rozbudowa skierowania na badanie cytologiczne o pola na liczbę porodów i informacje dodatkowe/zalecenia.
 • Uproszczenie dopisywania załączników w skierowaniu do sanatorium.
Harmonogram przyjęć
 • Dodanie podpowiadania operowanej strony i okolicy ciała na podstawie danych e-skierowania.
Hospitalizacje (+EDM)
 • Dodanie walidacji na datę wypisu w przypadku braku rozpoznania.
 • Poprawa eksportu komunikatem SWIAD informacji o wpisie pacjenta na listę oczekujących dla hospitalizacji z wieloma pobytami.
 • Poprawa mechanizmu dodawania diagnozy wraz z interwencją w planie opieki w hospitalizacji.
 • Poprawa wydruku historii choroby.
 • Poprawa wydruku obserwacji w historii choroby.
Instalator
 • Przebudowa formatki zarządzania bazami danych.
Komercja
 • Dodanie kolumn dotyczących umowy i pakietu w rozliczeniu wizyty i przeglądzie wizyt.
 • Dodanie na zestawieniu świadczeń w module komercyjnym kodu edycyjnego komórki organizacyjnej.
 • Dodanie w terminarzu do listy rezerwacji kolumny z numerem umowy dla wizyt komercyjnych.
 • Poprawa eksportu i importu cenników w module komercyjnym.
 • Poprawa funkcjonalności związanej z wystawianiem faktur komercyjnych dla pacjenta.
 • Poprawa mechanizmu podpowiadania terminu zapłaty dla korekt rachunków dla kontrahentów.
Komunikacja
 • Poprawa procedury zmiany hasła do systemu eWUŚ.
 • Wprowadzenie funkcjonalności komunikacji z ZUS dot. wniosku PR4 (Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).
Koszty
 • Dodanie możliwości filtrowania pozycji podrzędnych w katalogu prowizji lekarskiej po rodzaju personelu Dietetyk.
Księgi i raporty
 • Dodanie do raportu własnego CLPACJENT informacji o uprawnieniach dodatkowych pacjenta.
 • Poprawa zapisu zabiegów z gabinetu pielęgniarki do księgi zabiegów.
Medycyna pracy
 • Dodanie filtrów na adres i umowę dla słownika kontrahentów na rezerwacji wizyty medycyny pracy.
 • Dodanie możliwości uzupełnienia badania przedmiotowego w zakresie wzroku w oknie wywiadu zawodowego.
 • Poprawa widoczności załączników pacjenta w wynikach konsultacji na karcie badania profilaktycznego.
MZ/GUS
 • Dodanie formularza MZ-11 za 2023 rok.
 • Dodanie formularza MZ-35A za 2023 rok.
Obrót lekami
 • Obsługa faktur w wersji 4.9.8.0 i 4.9.9.0.
Opieka dzienna
 • Dodanie ewidencji dokumentacji archiwalnej.
 • Dodanie ewidencji procedur i procedur planowanych do przyjęcia w opiece dziennej.
 • Dodanie kolumny "Ocena postępów/przebiegu leczenia (z rodz./opiek.)" w historii pobytu opieki dziennej psychiatrycznej.
 • Dodanie komunikatu o danych znajdujących się w edycji przy wyjściu z opieki dziennej.
 • Dodanie obsługi opieki dziennej komercyjnej.
 • Dodanie porady lekarskiej specjalistycznej do opieki dziennej rehabilitacyjnej.
 • Dodanie zakładek „Ocena i plan terapii zaburzeń SI” oraz „Terapia/ocena zaburzeń SI”.
 • Poprawa błędu po niespodziewanym zamknięciu aplikacji.
 • Poprawa prezentacji wykonanych zabiegów w historii pobytu i na karcie informacyjnej w opiece dziennej.
 • Zmiana sposobu wyliczania wieku pacjenta w uzupełnianiu świadczeń.
Opieka koordynowana
 • Dodanie do widoku danych „Pacjenci – opieka koordynowana” informacji o liczbach zleconych porad edukacyjnych.
 • Dodanie warunku na aktywną deklarację w zestawieniu "Pacjenci objęci opieką koordynowaną".
 • Wyróżnienie kolorem harmonogramów HIPOM, które nie mają zaplanowanych wszystkich terminów.
Pielęgniarstwo
 • Dodanie sprawozdania kwartalnego z przeprowadzonych szczepień.
 • Dodanie sprawozdania kwartalnego ze szczepień na podstawie kart uodpornienia.
Pracownia diagnostyczna
 • Dodanie daty zlecenia na liście do gabinetu diagnostycznego.
 • Dodanie funkcjonalności anulowania zlecenia na badania diagnostyczne w pracowni diagnostycznej.
 • Modyfikacja usuwania badań diagnostycznych na wizycie.
Recepta
 • Umożliwienie określenia okresu stosowania leku przepisanego na receptę.
Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Poprawa mechanizmu podpowiadania uprawnień dodatkowych dla rozliczeń.
Rozliczenia
 • Dodanie pola "Rozliczenie - teryt. dla psychiatrii i leczenia uzależnień" do walidacji definiowanych z grupy "Rozliczenie wizyty NFZ".
 • Poprawa eksportu komunikatem SWIAD wizyt, w których dokumentem potwierdzającym prawo pacjenta do świadczeń jest oświadczenie opiekuna złożone w sposób inny niż papierowy.
Stomatologia (+EDM)
 • Dodanie możliwości ustawienia maksymalnej liczby wykonań dla ważności "Zawsze" atrybutu symbolu w Stomatologii.
Terminarz
 • Dodanie możliwości wpisania uwag do odwołania rezerwacji.
 • Wprowadzenie możliwości wykonania wydruku zbiorczego grafików pracy na zadaną datę.
Wsparcie rozliczeń
 • Dodanie funkcjonalności kopiowania algorytmów rozliczeń dla wsparcia rozliczeń.
 • Poprawa zestawienia badań w opcji wsparcia rozliczeń.
Zdarzenia Medyczne
 • Zmiana w wysyłce zasobu payor w przypadku pacjentów z kartą EKUZ.