Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.25
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 6.4.5.19708 (opublikowano: 21.01.2020)
mMedica
Komercja
  • Usunięcie z paragony nr PESEL i pozostawienie tylko NIP'u jeżeli jest uzupełniony w kartotece pacjenta.