Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.25
Skip Navigation Links
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 6.5.5 (opublikowano: 20.02.2020)
mMedica
e-Skerowanie
 • eSkierowanie - dostosowanie szablonu bazowego
 • eSkierowanie - dostosowanie wizualizacji eSkierowania
Ewidencja
 • ePodpis - walidacja ważności certyfikatu
Gabinet (+EDM)
 • Dodanie możliwości wysyłki skierowań w gabinecie piel. oraz hospitalizacjach.
 • Dodanie podpowiadania adresu zamieszkania pacjenta na formularzu ZLK-1.
 • Dodano nowy formularz "Wyniki badania specjalistycznego".
 • Obsłużono parametr "Włącz podgląd wydruku" dla wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych.
 • Poprawa błędu przy rozpoczęciu realizacji wizyty, dla której wprowadzono nieaktualny kod świadczenia.
Harmonogram przyjęć
 • Poprawa realizacji pozycji harmonogramu przyjęć dotyczącego fizjoterapii przez wizytę długoterminową.
 • Umożliwienie dodania do harmonogramu przyjęć pozycji dla przypadku nagłego z datą planowaną dotyczącą późniejszego dnia niż data wpisu.
 • Umożliwienie prowadzenia harmonogramu przyjęć dla opieki długoterminowej (niewymagającego określenia planowanego terminu realizacji świadczenia).
Medycyna pracy
 • Modyfikacja karty badania sanitarno-epidemiologicznej.
 • Modyfikacja pieczątki podmiotu na wydrukach medycyny pracy.
Obrót lekami
 • Modyfikacja wysyłanych wartości liczby sztuk na liczbę opakowań w komunikacie ZSMOPL.
 • Zniesienie walidację na datę sprzedaży względem daty wystawienia podczas dodawania transakcji obrotu lekami.
Recepta
 • eRecepta - dostosowanie wizualizacji do obowiązujących zmian
 • eRecepta - dostosowanie bloku narracyjnego do obowiązujących zmian
 • eRecpta - zmiany w szablonie głównym dotyczące uprawnień dodatkowych
 • Komunikacja P1 - dostosowanie importu słownika wyrobów medycznych CSIOZ do aktualnych zmian
 • Poprawa podpowiadania uprawnienia S75+ na recepcie w zależności od wieku pacjenta.
 • Umożliwienie określenia ilości składnika leku recepturowego z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
 • Zwiększenie czcionki nr PIN na wizualizacji e-Recepty.
Rozliczenia
 • Poprawa mechanizmu podpowiadania współczynnika AN1.
Stomatologia (+EDM)
 • Aktualizacja zakresu obsługiwanych produktów dla współczynnika rozliczeniowego WKW (dodanie zakresu 07.0000.400.02).
Zarządzanie
 • Dodanie wyświetlania nazw grup uprawnień w słowniku uprawnień dodatkowych pacjenta.
 • Usunięcie zależności od biblioteki CAPICOM.