Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.19
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 5.16.1 (opublikowano: 30.11.2018)
mMedica
Programy lekowe/chemioterapia
  • Dodanie importu słownika grup substancji czynnych (GRS) w wersji 1.0 oraz produktów handlowych (PRH) w wersji 1.11 zgodnie z komunikatem dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii.
  • Aktualizacja mechanizmu wyznaczania współczynnika w programach lekowych na podstawie zarządzeń 56/2018/DGL i 75/2018/DGL.
e-ZLA
  • Dostosowanie do interfejsu e-Zla w wersji 1.5.
AMPA
  • Dodanie szablonu wydruku dokumentu "Zgoda na świadczenie usług komunikacyjnych IM".
Zarządzanie
  • Zmodyfikowano sposób pobierania listy zasobników papieru w oknie konfiguracji urządzeń zewnętrznych.