Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.19
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 5.16.7 (opublikowano: 06.02.2019)
mMedica
Obrót produktami leczniczymi
  • Integracja z systemem KOWAL.
MZ/GUS
  • Dodanie sprawozdania MZ-15 za rok 2018
  • Dodanie sprawozdania MZ-11 za rok 2018
  • Dodanie sprawozdania MZ-14 za rok 2018
  • Dodanie sprawozdania MZ-55 za rok 2018
  • Dodanie sprawozdania MZ-56 za rok 2018
Rozliczenia
  • Aktualizacja mechanizmu wyznaczania współczynnika M02.