Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.7.4
Skip Navigation Links
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 9.9.0 (opublikowano: 28.09.2023)
mMedica
eSkierowanie
 • Ograniczenie dostępnych do wyboru załączników w ramach skierowania do sanatorium.
 • Umożliwienie wystawienia e-skierowania do specjalisty do ośrodka terapii hiperbarycznej.
Ewidencja
 • Aktualizacja definicji sprawozdania POZ 3A obowiązującego od 07.2023.
 • Dodanie możliwości przypisania pacjentowi wielu opiekunów.
 • Dodanie rejestru kart DiLO.
 • Dodanie w przeglądzie wizyt filtru na współrealizującego.
 • Poprawa walidacji kodu pocztowego w słowniku szkół.
 • Wyłączenie blokowania pola na miasto w danych pacjenta po wprowadzeniu kodu miejscowości.
 • Zabezpieczenie pola "Klasa" na skierowaniu do sanatorium.
 • Zmiana jednostki wieku pacjenta w szablonie kalendarza szczepień.
eWyniki
 • Poprawa usuwania badań ze zleceń powiązanych z próbkami w punkcie pobrań.
 • Zapisywanie wartości definicji kanałów wymiany dla eWyników.
Gabinet (+EDM)
 • Dodanie na wydruku podsumowania wizyty informacji o wykonaniu oceny bólu.
 • Dodanie wydruku informacyjnego dla zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wysłanych w formie e-Zlecenia.
 • Udostępnienie ewidencji informacji o wykonaniu weryfikacji recept pacjenta.
 • Umożliwienie wskazania nieaktualnego dokumentu uprawnień dodatkowych na zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Umożliwienie wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne dla pacjenta uprawnionego do świadczeń na podstawie dokumentu uprawniającego rodzaju „IC – osoba niepełnoletnia z rentą rodzinną, bez obywatelstwa polskiego” lub „TR – obywatel Ukrainy, który odniósł obrażenia w wyniku działań wojennych na terenie Ukrainy”.
 • Umożliwienie wysyłki zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie e-Zleceń.
Harmonogram przyjęć
 • Aktualizacja listy procedur medycznych dla harmonogramów przyjęć.
Hospitalizacje (+EDM)
 • Dodanie filtra w słowniku diet.
 • Dodanie ostrzeżenia przed modyfikacją lub usunięciem danych wprowadzonych przez innego użytkownika.
Indeksowanie EDM
 • Poprawa obsługi weryfikacji podpisów dokumentów.
Komercja
 • Poprawa rozbicia kwot do zapłaty kontrahenta i pacjenta w rozliczeniu usług z poziomu punktu pobrań.
 • Umożliwienie importu umów komercyjnych dla obszaru medycyny pracy.
Księgi i raporty
 • Rozbudowa raportu wizyt bez deklaracji POZ.
Medycyna pracy
 • Aktualizacja podstaw prawnych na wydrukach orzeczeń i zaświadczeń.
Obrót lekami
 • Poprawa prezentowanej wartości wstrzymanej dla pozycji transakcji oraz stanu magazynowego w obrocie lekami.
Opieka dzienna
 • Dodanie ewidencji wykonanych procedur w planach terapii w przyjęciu.
 • Dodanie możliwości wydruku historii pobytu pacjenta w opiece dziennej.
 • Umożliwienie automatycznego rozpoczęcia dodawania nowego wpisu po otwarciu danych do edycji. Dodanie ostrzeżenia przed rozpoczęciem edycji lub usunięciem danych wprowadzonych przez innego użytkownika.
Opieka koordynowana
 • Dodanie funkcjonalności kopiowania badań diagnostycznych w IPOM w gabinecie lekarza.
 • Dodanie możliwości przekopiowania informacji z zaleceń dodatkowych do IPOM -> Zalecenia i postępowanie niefarmakologiczne.
Pharmindex
 • Obsługa komunikatu dla niekompletnego słownika opisu leku.
 • Usprawnienie prezentacji w słowniku Pharmindex informacji o wskazaniach i odpłatnościach dla uprawnień S, C i DZ.
Pielęgniarstwo
 • Optymalizacja procesu tworzenia ankiety gruźlicy.
 • Poprawa działania mechanizmu przypisywania wyniku badania do bieżącej wizyty.
Pracownia diagnostyczna
 • Dodanie możliwości wydruku podsumowania wizyty w gabinecie diagnostycznym z załącznikami w formacie obrazu.
Recepta
 • Dodanie pola wyszukiwania dla leków stale podawanych.
 • Umożliwienie łączenia uprawnienia DZ i innymi uprawnieniami dodatkowymi.
 • Umożliwienie wyłączenia automatycznego podpowiadania uprawnień DZ, S i C.
 • Zablokowanie możliwości oznaczenia uprawnień DZ, S i C w wizycie komercyjnej.
Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Poprawa działania filtru na zabiegi w Terminarzu w widoku Rehabilitacja.
 • Poprawa planowania terminów cyklu zabiegów rehabilitacyjnych w związku z wydrukiem planu zabiegów dla cyklu.
 • Umożliwienie skopiowania zaleceń z planu rehabilitacji do zaleceń na wizycie.Dodanie zaleceń dla pacjenta na wydruku planu zabiegów.
 • Wyłączenie uwzględniania terminów z przeszłości w funkcjonalności wyszukiwania terminów zabiegów.
 • Wyszukiwanie terminów rehabilitacji z ograniczeniem do jednego urządzenia dla miejsca "Wizyta domowa".
 • Zmieniony sposób pokazywania i obsługi planowania ręcznego i łączenia zabiegów.
Rozliczenia
 • Dodanie funkcjonalności symulatora JGP dla hospitalizacji i AOS.
 • Poprawa mechanizmu eksportowania wyniku weryfikacji.
 • Poprawa mechanizmu filtrowania w obszarze: Zbiorcze usuwanie i ponowne generowanie pozycji rozliczeniowych.
 • Poprawa przekazywania taryfy pozycji rozliczeniowej w eksporcie komunikatu SWIAD.
 • Umożliwienie zatwierdzenia rozliczenia wizyty z datą późniejszą od daty zgonu pacjenta.
 • Usunięcie funkcjonalności ewidencji recept i skierowań na formatce uzupełniania świadczeń (dotyczy świadczeniodawców ze Śląskiego OW NFZ).
Stomatologia (+EDM)
 • Utworzenie funkcjonalności pozwalającej ukryć okno z notatką w stomatologii.
Wsparcie rozliczeń
 • Dodanie obsługi automatycznego wyznaczania sposobu rozliczenia WKR w zbiorczej modyfikacji sposobów rozliczenia.
Zarządzanie
 • Poprawa funkcjonalności procedur serwisowych.
Zdarzenia Medyczne
 • Dodanie wysyłki zdarzeń medycznych dla pracowni diagnostycznej.
 • Poprawa wyświetlania danych w obszarze "Przegląd zdarzeń medycznych".