Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.25
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 6.3.1.19640 (opublikowano: 09.10.2019)
mMedica
Ewidencja
  • Dodanie wysyłania informacji o wystawionych receptach papierowych na wizycie receptowej (POZ) w komunikacie SWIAD 9;9.1.
Recepta
  • Poprawa mechanizmu dodawania eRecepty bez wizyty.