Centrum Zarządzania Licencjami mMedica
v. 4.3.25
Pomiń łącza nawigacji
Lista zmian
Numer wersji: Funkcjonalność:
Opis zmian produktu mMedica wersja: 6.2.0 (opublikowano: 18.06.2019)
mMedica
e-ZLA
 • Zmiana położenia przycisku "Zwolnienie po ustaniu zatrudnienia" na formatce zwolnienia lekarskiego.
 • Zmiana walidacji na nakładające się daty zwolnień lekarskich - na walidację miękką.
eRejestracja
 • Dodanie mechanizmu przekierowania do wybranej rezerwacji po zalogowaniu w Portalu eRejestracja.
 • Dodanie mechanizmu wielu przekierowań po logowaniu w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa błędu z pobieraniem danych adresowych z konta nadrzędnego podczas tworzenia subkonta w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa mechanizmu pobierania certyfikatu do komunikacji z bramką SMS z bazy mMedica w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa synchronizacji danych zebranych w trybie offline w Portalu eRejestracja.
 • Umożliwienie przeglądu statystyk logowań, tworzenia kont oraz rezerwacji w Portalu eRejestracja.
 • Umożliwienie rezerwacji usług komercyjnych w Portalu eRejestracja.
 • Zniesienie wymagania zgody pacjenta podczas udostępniania dokumentu do IM / eRejestracji po stronie aplikacji mMedica.
Ewidencja
 • Aktualizacja listy wersji słowników świadczeń wg zarządzenia Dz. U. z 2016 r., poz. 192 z późn.zm.
 • Dodanie możliwości wyboru lekarza wprowadzającego, na dokumencie uprawnień dodatkowych.
 • Dodanie twardej walidacji na "Kod terytorialny" oraz "Kod miejscowości".
 • Zmodyfikowano obsługę błędów serwerów zewnętrznych w oknie zgód pacjenta.
eWyniki
 • Poprawa walidacji na rodzaj materiału podczas importu przekodowań badań.
Gabinet (+EDM)
 • Dodanie pola "Opłata za wysyłkę dokumentacji" w wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej. Oraz zmiany w wydruku. Dodanie frazy "we wszystkich poradniach placówki" jeśli nie została wybrana żadna komórka organizacyjna.
 • Poprawa wywołania historii zmian danych pacjenta z poziomu gabinetu.
 • Poprawiono drukowanie pojedynczych stron zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9.
 • Utworzenie wydruku zaleceń w gabinecie w formacie A4.
Komercja
 • Do rejestru kontrahentów komercji, dodanie kodu terytorialnego oraz ściągnięcie walidacji na kod pocztowy w przypadku gdy wybrany kod terytorialny jest zagraniczny.
 • Dodano możliwość ustawienia roku rozliczeniowego dla komercji.
Księgi i raporty
 • Umożliwiono filtrowanie danych na podstawie pól "Terminarz - data przyjęcia" i "Terminarz - data zakończenia" w raportach definiowanych z rodzaju Terminarz wizyt.
 • Zmieniono typ pola "Data wykonania zabiegu" w raporcie "Ewidencja rodzaju wykonanych zabiegów"
Medicover
 • Dodanie zakładki konfiguracyjnej do modułu AMSH.
mmBackup
 • Usunięcie błędu podczas odtwarzania użytkowników przez mmBackup.
Obrót lekami
 • Modyfikacja uruchamiania słownika leków preferowanych w przypadku braku struktur bazy leków Pharmindex.
Pielęgniarstwo
 • Poprawa błędu polegającego na możliwości przejścia do historii wizyt z poziomu listy pacjentów do gabinetu pielęgniarki - gdy nie wybrano żadnego pacjenta.
 • Zmiana ikon dla przycisków ponownie otwierających karty.
 • Zmiana rozmiaru pola problemy zdrowotne na formatce bilansu.
Recepta
 • eRecepta - dodanie numeru umowy NFZ dla wizyt refundowanych
Rozliczenia
 • Poprawa podpowiadania dokumentów uprawnień dodatkowych pacjenta w uzupełnianiu świadczeń.
 • Zmiana definicji walidacji: "Limit sesji psychoterapii indywidualnej". Wzięcie pod uwagę ostatnich 365 dni.
SMS
 • Zmieniono sposób pobierania z bazy danych certyfikatów do połączeń z bramką SMS.
Stomatologia (+EDM)
 • Dodanie symboli do stomatologii, w warstwie Chirurgia stomatologiczna, typ Komercja:1. Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami.2. Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba, grupy zębów z umocowaniem do zębów sąsiednich.3. Założenie szyny drucianej po zwichnięciach, reimplantacjach, transplantacjach, zapaleniu kości.4. Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego.5. Operacyjne usunięcie zawiązków ze wskazań ortodontycznych.6. Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki.7. Wycięcie małego guzka, zmiany, włókniaka.8. Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany połowy szczęki ze szwami.9. Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba.
Zarządzanie
 • Dodanie parametru określającego czy usługa ma być uwzględniana w portalu eRejestracja.
 • Utworzenie widoków oraz funkcji na potrzeby wyświetlenia dostępnych usługi w portalu eRejestracja.
 • Dodano kod świadczeniodawcy do tematu maila wysyłanego przez mmService.
 • Podniesienie wersji protokołu TLS do wersji 1.2 dla komunikacji z SimplySign.
 • Poprawiono mechanizm wyboru drukarki domyślnej dla drukarek z usuniętym suffixem nazwy.
 • Umożliwienie wykonywania podpisu elektronicznego certyfikatem ZUS bez wykorzystania środowiska Java.